II.ročník Zraz BMW Z-Roadsters - 29.jún 2024 Tomášov

Pozývame majiteľov všetkých BMW Z-Roadsters a Coupe na II.ročník zrazu BMW Z-Roadsters sa bude konať 29.júna 2024 v Art Hotel Kaštieli Tomášov!

Registrácia na podujatie je povinná:

VSTUPNÉ
Člen BMW Z3 Club SK / Zdarma
Ostatní vystavovatelia / 10 €

Obed / 15 €/ os.
Jazda na motokáre / 15 €/ os.

PROGRAM:                                                       
  9:00 - Výstava vozidiel - Kaštieľ Tomášov
11:00 - Jazda - smer Dlhá
12:00 - Spoločný obed - Motokáry Dlhá
14:00 - Preteky na motokárach
15:00 - Vyhodnotenie zrazu a ceny
15:30 - Jazda cez priechod Pezinská Baba
16:30 - Voľný program

  • Ocenenie pre TOP 3 autá
  • Medzinárodná účasť Z-Roadsters klubov
  • Tombola
  • Fotograf
  • Ceny a darčeky

Usporiadateľ: BMW Z3 Club SK o.z.

II.Annual Meet BMW Z-Roadsters - 29.june 2024 - Tomášov - EN

We invite owners of all BMW Z-Roadsters and Coupés to the II. Annual BMW Z-Roadsters Meet, which will be held on June 29 2024 at Art Hotel Kaštieľ Tomášov!

Registration for the event is mandatory:

ENTRANCE FEE:

Member of the BMW Z3 Club SK / FREE

Other exhibitors / 10€

Lunch / 15€/ person

Go-kart ride / 15€/ pers.

PROGRAM:                                                       
  9:00 - Cars exhibition - Manor Tomášov
11:00 - Drive - direction to Dlhá
12:00 - Lunch - Go-Kart track Dlhá
14:00 - Go-Kart competition
15:00 - Evaluation and Awards
15:30 - Drive through Pezinská Baba crossing
16:30 - Free program

  • TOP 3 cars Awards
  • International Z-Roadsters clubs participation
  • Lottery
  • Photographer
  • Awards and gifts

Organizer: BMW Z3 Club SK o.z.